مزایای رنگ کردن با اسپری

مزایای رنگ کردن با اسپری

استفاده از رنگ ، بخش مهم و پایانی هر کاری است. تقریباً در هر پروژه ای این مرحله باید با دقت زیادی انجام شود. بسیاری از مردم ساعت ها یا حتی روزها را صرف استفاده از رنگ به صورت دستی یا با استفاده از برس می کنند تا در نهایت ...
تاثیرگذاری رنگ ها

تاثیرگذاری رنگ ها

رنگ یک ابزار ارتباطی قدرتمند است و می تواند برای نشان دادن عمل ، تأثیر بر خلق و خو و حتی تأثیر بر واکنش های فیزیولوژیکی استفاده شود. برخی از رنگها با افزایش فشار خون ، افزایش متابولیسم و ​​خستگی چشم ارتباط دارند. بنابراین سوالی که مطرح میشود این ...
پیشینه تاریخی ساخت اسپری

پیشینه تاریخی ساخت اسپری

هنر رنگ آمیزی اسپری دیگر فقط مخصوص خیابان ها نیست ، بلکه از زمانی که برای اولین بار در مکزیکوسیتی در دهه 1980 میالدی شکل گرفت به یک شکل قابل احترام تبدیل شده است. حتی پیش از این ، رنگ اسپری خود از Sycamore ،IL در سال 1949 نشات گرفته ...
بازار رنگ های اسپری و پیش بینی ها (2021 – 2026)

بازار رنگ های اسپری و پیش بینی ها (2021 – 2026)

بازار این محصول بر اساس رزین ها (اکریلیک ، اپوکسی ، پلی اورتان ، آلکید ، سایر رزین ها) ، فناوری ، کاربرد نهایی (خودرو ، معماری ، چوب و بسته بندی ، حمل و نقل ، سایر صنایع کاربر نهایی) تقسیم بندی شده است. جغرافیا نیز یکی دیگر از ...