نکات جالب در مورد اسپری های انژکتور شوی

نکات جالب در مورد اسپری های انژکتور شوی

نحوه کار انژکتور هنگامی که روی پدال گاز خود قدم می گذارید، سوپاپ دریچه گاز خودرو (که دریچه ای است که باز می شود و هوا را وارد موتور می کند) همراه با انژکتورهای سوخت شما کار می کند. با باز شدن دریچه گاز، انژکتور سوخت شما سوخت را پاشیده ...